ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 standardi

Kljub velikemu številu standardov ISO, ki so na voljo organizacijam, dva izstopata od ostalih. Po zadnjih rezultatih je ISO 9001:2015 najbolj priljubljen standard na svetu z 900.000 veljavnimi certifikati. Na drugem mestu je ISO 14001:2015 z več kot 400.000 veljavnimi certifikati. V oddaljeni tretjini je ISO 22000:2005 & 2018 s samo nekaj čez 30.000 veljavnimi certifikati.

Razlog, zakaj je na celotnem svetu samo toliko organizacij certificiranih za ISO 9001 in ISO 14001, je težavnost njune pridobitve. Pridobitev certifikata ISO 9001 namreč vsebuje zahteven nadzor vodenja kakovosti, ki ga je potrebno vzdrževati tudi po pridobitvi. Identično ISO 14001 zahteva izpolnjevanje striktnih standardov glede varovanja okolja in krožnega gospodarstva. Vsa področja, ki jih certifikata zajemata, so bistvenega pomena v našem globaliziranem svetu. 

Recosi smo ponosni lastnik treh standardov – ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001, izdanih s strani certifikacijske hiše SIQ.

Kaj je ISO 9001?


ISO 9001:2015 (ki je nadomestil ISO 9001:2008) je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Določa politike in postopke, ki jih mora podjetje izvajati, da izpolni zahteve strank in poveča njihovo zadovoljstvo.

ISO 9001 pomaga podjetju prepoznati cilje in določiti procese in vire, ki so potrebni za doseganje želenih rezultatov. To strankam dokaže, da ima podjetje vzpostavljene sisteme in kontrole za izpolnjevanje njihovih potreb. To podjetje doseže z uvedbo sistema vodenja kakovosti (QMS).

Vzpostavitev QMS je dokazilo, da podjetje svoje izdelke ali storitve strankam dostavlja na učinkovit in njim prijazen način ne glede na to, ali prodajajo fizične izdelke ali opravljajo storitve.

Mnogi mislijo, da je 9001 res ‘pravi’ le za proizvajalce fizičnega blaga, vendar temu ni tako! 9001 in družino ISO 9000 širše je mogoče uporabiti za vrsto različnih scenarijev.

Kaj je ISO 14001?


ISO 14001:2015 je mednarodni standard za ravnanje z okoljem. Določa politike in postopke, ki jih mora podjetje izvajati, da izboljšate svojo okoljsko učinkovitost.

Standard ISO 14001 pomaga podjetju prepoznati cilje in določiti procese in vire, ki so potrebni za obvladovanje vpliva na okolje. To se naredi z uvedbo sistema ravnanja z okoljem (EMS).

Vzpostavitev EMS pomaga izboljšati okoljsko učinkovitost, upravljati okoljske vidike delovanja in izpolnjevati zakonske zahteve.

Tako kot pri 9001 lahko organizacije vseh velikosti pridobijo standard ISO 14001 za pomoč pri dokazovanju najnižjega možnega vpliva na okolje. ISO 14001 lahko pridobijo organizacije v različnih sektorjih, ne glede na to, ali zagotavljajo izdelke ali storitve.

Kaj je ISO 45001?

 

ISO 45001 je mednarodno priznan standard za uporabo učinkovitega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard pomaga podjetjem prepoznati z delom povezana tveganja za zaposlene v obliki poškodb zdravja, nesreč in poškodb ter jih preprečiti z uporabo preventivnih ukrepov.

Cilj standarda za varnost in zdravje pri delu je vzpostaviti pregledne in učinkovite procese, ki vodijo do visoke ravni varnosti na področju zdravja in varnosti pri delu. Osrednja področja vključujejo politiko dela, posvetovanje z zaposlenimi in njihovo sodelovanje, ugotavljanje nevarnosti in oceno tveganja ter obvladovanje tveganja. Poleg tega je poudarek na pravnih temah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.

Standard ISO 45001:2018 je bil 12. marca 2018 objavljen kot naslednik britanskega standarda BS OHSAS 18001 (Varnost in zdravje pri delu). 

 

Naš socialni in okoliški vpliv

Swipe up